Seniorenbegeleiding

Terug naar homepage

Seniorenbegeleiding - Dierenartsenpraktijk Dwingeloo Appelscha

Bij ons in de praktijk bieden wij naast medische zorg bij zieke dieren ook begeleiding van uw
huisdier op maat aan. Denk hierbij aan jonge dieren, oudere dieren of dieren met een
aandoening die langer (of zelfs levenslang) aan de orde zijn.

Voor pups geldt dat door een regelmatig bezoek aan onze praktijk, wij vroegtijdig eventuele
afwijkingen in de ontwikkeling opsporen of, beter nog, voorkomen. Om deze belangrijke
periode te begeleiden bieden wij ons juniorpakket aan. Het juniorpakket is een combinatie
van alle onderzoeken, adviezen en behandelingen die de hond in de eerste 24 maanden
ondergaat. Voor meer informatie over de mogelijkheden en de kosten, kunt u contact
opnemen met de praktijk.

Voor de oudere hond is het juist weer goed om ouderdom, die vaak met gebreken komt, te
monitoren. Stramheid, gedragsveranderingen, veranderingen in het eten en drinken en
gewichtsverlies zijn bijvoorbeeld signalen die kunnen wijzen op bepaalde ouderdomsziekten.
Verder is ook bij dieren de ziekte kanker veel voorkomend. En net als bij mensen is dit
meestal op latere leeftijd.

 

Ook hierin kunnen we als praktijk ondersteunen en op maat zorg en begeleiding bieden.
Als uw dier echt een ouderdomsziekte ontwikkelt, zoals suikerziekte, nierfalen of problemen
met de schildklier, dan kunnen wij met onze diagnostiek en behandelmogelijkheden binnen
onze eigen praktijk vaak veel betekenen voor het welbevinden van uw dier.
Ook voor kittens en oudere katten is het van belang om regelmatig een gezondheidscheck
te doen. Kittens groeien in het eerste jaar erg hard en voldoende begeleiding en advies kan
dan welkom zijn.
Daarnaast is een kat vanaf een jaar of 8 al senior, wat ook betekent dat vanaf deze leeftijd
de kans op nier- of blaasproblemen groter wordt, artrose klachten naar voren kunnen komen
of het gebit voor problemen kan zorgen. Daarom kunnen we ook voor uw kat de juiste
begeleiding en zorg op maat bieden.

Via de jaarlijkse gezondheidscontrole proberen we in een vroeg stadium bepaalde ziektebeelden te herkennen. Maar ook de informatie die de eigenaar ons geeft is erg belangrijk. Binnen onze praktijk kennen wij veel verschillende mogelijkheden om via uitgebreid onderzoek bepaalden ziekten aan te tonen of uit te sluiten.